نحوه تمیز کردن اجاق گاز

نحوه تمیز کردن اجاق گاز

آشپزخانه از قسمت های مهم هر خانه می باشد و بیشترین وقت بانوان در کار آشپزخانه

صرف می شود یکی از دغدغه های مصرف کننده نحوه تمیز کردن اجاق گاز آشپزخانه می

باشد بهترین برای تمیز کردن وسیله های از قبیل اجاق گاز استفاده از مواد پاک کننده و طبیعی

می باشد در این قسمت ما به چند نوع مواد و نحوه پاک کنندگی آنها اشاره می کنیم  *

پاک کردن به وسیله جوش شیرین* اگر غذایی سوخته مانند شیر-آش و.... برروی اجاق گاز

ریخته شود  مقداری جوش شیرین را با سرکه مخلوط کرده و بر قیمت مورد نظر اجاق گاز

بریزید و بعد نیم ساعت به وسیله دستمال پاک کنید. *پاک کردن احاق گاز به وسیله نمک*

نمک ارزان ترین برای پاک کردن برای مواد روغنی ریخته شده بر روی اجاق گاز می باشد

می توانید بعد گرم شدن شدن اجاق گاز شعله را خاموش نموده و مقداری نمک بر قسمت

روغنی اجاق گاز بریزید  و بعد یک ساعت به وسیله دستمال اجاق گاز را پاک نمایید .

*پاک کردن قسمت شعله اجاق گاز*این قسمت ها جدا شونده هشتند می توانیم این

قسمت هارا برداریم و در سطل مخلوط آب و صابون قرار دهیم و بعد چند ساعت به

وسیله آب شستشو داده و خشک نماییم تا به راحتی تمیز شوند همچنین برای برق

انداختن به قسمت های صفحه شیشه ای اجاق گاز می توانید مقداری جوش شیرین

و آب لیمو را مخلوط نموده و به وسیله آب پاش به قسمت های اجاق گاز پاشیده شود

و بعد چند دقیقه با دستمال پاک کنیم......

نحوه تمیز کردن اجاق گاز

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید