فیلتر توسط

قیمت

قیمت

  • 999,999 ریال - 1,000,000 ریال

سینک توکار استیل البرز

سینک توکار استیل البرز|قیمت سینک استیل البرز

سینک توکار استیل البرز

فیلترهای فعال

سینک توکار 814 استیل البرز

حمل رایگان

خرید سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 814

ویدئوی مرتبط با این محصول:

ابعاد 52*120

لوازم جانبی  تخته ساطور, سبد مایع براق کننده الگوی برش

ذخامت ورق0/8

طراحی منحصر به فرد برای قرار دادن جامایع

عمق لگن مطابق با استاندارد بین المللی

طراحی نوین جا اسکاچی

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

نوار آبندی شده

عمق لگن بزرگ18

عمق لگن کوچک17

سینک 815 استیل البرز

حمل رایگان

فروش سینک توکار استیل البرز مدل815

ویدئوی مرتبط با این محصول

ابعاد 52*120

لوازم جانبی  تخته ساطور, سبد مایع براق کننده الگوی برش

ذخامت ورق0/8

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

نوار آبندی شده

طراحی منحصر به فرد برای قرار دادن جامایع

عمق لگن مطابق با استاندارد بین المللی

طراحی نوین جا اسکاچی

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

عمق لگن بزرگ18

عمق لگن کوچک15.5

سینک 813 استیل البرز

حمل رایگان

خرید سینک توکار  استیل البرز مدل 813

ابعاد52*100

عمق لگن بزرگ18 سانتی متر

عمق لگن کوچک17سانتی متر

طراحی منحصر به فرد برای قرار دادن جامایع

عمق لگن مطابق با استاندارد بین المللی

طراحی نوین جا اسکاچی

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

لوازم جانبی جامایع  تخته ساطور  سبد مایع  براق کننده  الگوی برش

10سال ضمانت (شرکتی استیل البرز)

سینک 812 استیل البرز

حمل رایگان

خرید سینک توکار 812 استیل البرز

ویدئوی مرتبط با این محصول:

ابعاد52*100 سانتی متر

عمق لگن بزرگ18 سانتی متر

عمق لگن کوچک17سانتی متر

طراحی منحصر به فرد برای قرار دادن جامایع

عمق لگن مطابق با استاندارد بین المللی

طراحی نوین جا اسکاچی

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

لوازم جانبی جامایع  تخته ساطور  سبد مایع  براق کننده  الگوی برش

10سال ضمانت

سینک 618 استیل البرز

حمل رایگان

فروش سینک تک لگن استیل البرز مدل 618

ویدئوی مرتبط با این محصول:

ابعاد50*80

عمق لگن 17.5

لوازم سبد مایع براق کننده الگوی برش

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10ضمانت شرکتی (استیل البرز)

سینک 608 استیل البرز

حمل رایگان

سینک  تک لگن توکار استیل البرز

ویدئوی مرتبط با این محصول

ابعاد50*80 سانتی متر

عمق لگن برزگ17.5سانتی متر

ضخامت ورق سینک0/8 

همراه لوازم الگوی برش تخته ساطور  سیفون و سبد

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

سینک توکار 628استیل البرز

حمل رایگان

سینک توکار 2لگن استیل البرز

ویدئوی مرتبط با این محصول:

ابعاد50*80

عمق لگن ها 17.5 سانتی متر

ضخامت ورق 0/8

لوازم   تخته ساطور سبد الگوی برش مایع پولیش

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت(شرکتی استیل البرز)

سینک 610 استیل البرز

حمل رایگان

سینک توکار استیل البرز مدل 610

ویدئوی مربوط با این محصول:

ابعاد51*100

عمق لگن بزرگ17.5

نوار آبندی شده

لوازم جانبی سیفون الگو پولیش....

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمنانت

سینک 611 استیل البرز

حمل رایگان

خرید سینک 2لگنه استیل البرز مدل 611

ویدئوی مربوط با این محصول:

ابعاد51*100

عمق لگن بزرگ17.5

عمق لگن کوچک16.5

ضخامت ورق0/8

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر 

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

لوازم جانبی سیفون الگو برش مایع پولیش  سبد...

سینک توکار 614 استیل البرز

حمل رایگان

سینک توکار 614 2لگنه استیل البرز با عمق بیشتر

ویدئوی مرتبط با این محصول:

ابعاد52*117 سانتی متر

عمق لگن19.5

ضخامت ورق استیل 0/8

10سال گارانتی شرکتی (استیل البرز)

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

لوازم جانبی الگو برش سیفون نوار آب بندی سبد...

سینک 725 استیل البرز

حمل رایگان

فروش سینک توکار استیل البرز مدل 725

ویدئوی مربوط با این محصول:

ابعاد 50*120

عمق هر دو لگن 16.5 سانتی متر

لوازم جانبی تخته ساطور  سبد مایع براق کننده الگوی برش

ضخامت ورق0/8

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت شرکتی(استیل البرز)

سینک 733 استیل البرز

حمل رایگان

فروش سینک توکاراستیل البرز مدل 733

ویدئوی مربوط با این محصول:

ابعاد52*116

عمق هردو لگن 18 سانتی متر

ضخامت ورق 0/8

لوازم جانبی   تخته ساطور سبدمایع براق کننده  الگوی برش

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

 

سینک 734 استیل البرز

حمل رایگان

سینک توکار استیل البرز مدل 734

ویدئوی مربوط با این محصول:

ابعاد52*116

عمق هردو لگن 18 سانتی متر

ضخامت ورق 0/8

لوازم جانبی   تخته ساطور سبدمایع براق کننده  الگوی برش

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

سینک 735 استیل البرز

حمل رایگان

فروش سینک ظرفشویی 735 استیل البرز

ویدئوی مرتبط با این محصول:

ابعاد52*116

عمق هر دو لگن 18 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0/8

لوازم جانبی  تخته ساطور  سبد مایع براق کننده الگوی برش

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال گارانتی شرکتی(استیل البرز)

سینک 215 استیل البرز

حمل رایگان

سینک توکار 215استیل البرز

ویدئوی مربوط با این محصول:

ابعاد52*120 سلنتی متر

عمق لگن 14 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0/7

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال گارانتی شرکتی(استیل البرز)

سینک 510 استیل البرز

حمل رایگان

سینک توکار 510اس

فروش سینکتوکاراستیل البرز مدل510

ویدئوی مربوط با این محصول:

ابعاد 50*98

عمق لگن بزرگ 16.5سانتی متر

عمق لگن کوچک12.5 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0/8

لوازمسبد مایع براق کننده  الگوی برش تخته ساطور

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت شرکتی(استیل البرز)

سینک 810 استیل البرز

حمل رایگان

سینک توکار تک لگن استیل البرز مدل 810

مناسب برای فضای کم /دلپسند/

ویدئوی مرتبط با این محصول:

ابعاد50*60 سانتی متر

عمق لگن 16 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0/8

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت شرکتی(استیل البرز)

سینک 530 استیل البرز

حمل رایگان

سینک توکار 2لگن همرا با لگن میوه شور استیل البرز

ویدئوی مربوط با این محصول:

ابعاد50*132 سانتی متر

عمق لگن برزگ و کوچک 16.5

ضخامت ورق استیل 0/8

لوازم جانبیسبد  مایع براق کننده  الگوی برش تخته ساطور

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت شرکتی(استیل البرز)

سینک 270 استیل البرز

حمل رایگان

سینک توکار دو لگن استیل البرز

ویدئوی مربوط با این محصول:

ابعاد51*116 سانتی متر

عمق لگن 14

ضخامت ورق استیل 0/7

لوازم جانبی مایع پولیش سیفون سبد

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت شرکتی(استیل البرز)

سینک 540 استیل البرز

حمل رایگان

سینک گوشه  توکار 2 لگنه استیل البرز

ویدئوی مربوط با این محصول:

ابعاد 83*83

عمق لگن16.5

ضخامت ورق استیل0/8

لوازم جانبی مایع پولیش تخته ساتور سبد 

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت شرکتی(استیل البزر)

سینک 614new استیل البرز

حمل رایگان

سینک توکار مدل 614newاستیل البرز

ویدئوی مرتبط با این محصول:

ابعاد52*117 سانتی متر

عمق لگن17.5

ضخامت ورق استیل 0/8

10سال گارانتی شرکتی(استیل البرز)

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

لوازم جانبی الگو برش سیفون نوار آب بندی سبد...

سینک توکار 605 استیل البرز

حمل رایگان

       فروش سینک توکار 605 استیل البرز

ابعاد 50*63 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

استنلس استیل با در صد آلیاژ بالا

مجهز به فوق کم کننده صدا

ظرفیت لگن 30 لیتر

همرا سیفون الگو برش سبد و مایع پالیش

10 سال ضمانت اصل شرکت استیل البرز

نصب کام لا رایگان

     ویدیو مرتبط با محصول

سینک 816 استیل البرز

حمل رایگان

مشخصات سینک توکار استیل البرز مدل 816

ابعاد 50*120 سانتی متر

میزان عمق لگن 18 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون/جا اسکاچی/محلول پولیش

دازای فوم کم کننده صدا/بست محکم/نوار عایق بندی

ظرفیت لگن 45 لیتر

تولید شده در مدل لگن چپ و لگن راست

اندازه لگن بزرگ 37*45

اندازه لگن کوچک 33*35

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

10سال گارانتی استیل البرز

سینک استیل البرز 200

حمل رایگان

سینک توکار نیمه فانتزی استیل البرز مدل 200

سایز 51*100 سانتی متر

محصول نیمه فانتزی جدید

آب رو مناسب

قیمت مناسب

کیفیتی کم نظیر

مقدار ضخامت استیل 0.7mm

عمق لگن 15cm

برخورداری از سیفون+سبد پلاستیکی+محلول براق کننده

مجهز به نوار آبندی+فوم جذب کننده صدا+بست ایتالیایی

بسته بندی مطمعن همراه با وکیوم کارخانه

10سال گارانتی کارخانه استیل البرز

سینک 737 استیل البرز

حمل رایگان

فروش سینک توکار استیل البرز مدل737

ابعاد50*116

عمق هردو لگن 18 سانتی متر

ضخامت ورق 0/8

لوازم جانبی   تخته ساطور سبدمایع براق کننده  الگوی برش

مجهز به فوم صدا گیر و بست ایتالیایی

10سال ضمانت شرکتی(استیل البرز)

سینک 761 استیل البرز

حمل رایگان

ابعاد 50*120 سانتی متر

محصولی جدید

2 لگنه استیل

استنلس استیل با درصد آلیاز بالا

دارای ضخامت ورق 0.8 میلی متر

برخورداری از سیفون-سبد میوه شور

ظرفیت لگن 55 لیتر

تولید شده در توع لگن چپ و لگن راست

اندازه لگن بزرگ 37*45

اندازه لگن کوچک 37*45

سینی با آب را مناسب

لبه 3 سانتی

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

10 سال ضمانت شرکت استیل البرز

سینک 762 استیل البرز

حمل رایگان

بعاد 50*120 سانتی متر

محصولی جدید

2 لگنه استیل

استنلس استیل با درصد آلیاز بالا

دارای ضخامت ورق 0.8 میلی متر

برخورداری از سیفون-سبد میوه شور

ظرفیت لگن 55 لیتر

تولید شده در توع لگن چپ و لگن راست

اندازه لگن بزرگ 37*45

اندازه لگن کوچک 37*45

سینی با آب را مناسب

لبه 3 سانتی

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

10 سال ضمانت شرکت استیل البرز

سینک 763 استیل البرز

حمل رایگان

ابعاد 50*120 سانتی متر

محصولی جدید

2 لگنه استیل

استنلس استیل با درصد آلیاز بالا

دارای ضخامت ورق 0.8 میلی متر

برخورداری از سیفون-سبد میوه شور

ظرفیت لگن 55 لیتر

تولید شده در توع لگن چپ و لگن راست

اندازه لگن بزرگ 37*45

اندازه لگن کوچک 37*45

سینی با آب را مناسب

لبه 3 سانتی

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

10 سال ضمانت شرکت استیل البرز

سینک 764 استیل البرز

حمل رایگان

ابعاد 50*120 سانتی متر

محصولی جدید

2 لگنه استیل

استنلس استیل با درصد آلیاز بالا

دارای ضخامت ورق 0.8 میلی متر

برخورداری از سیفون-سبد میوه شور

ظرفیت لگن 55 لیتر

تولید شده در توع لگن چپ و لگن راست

اندازه لگن بزرگ 37*45

اندازه لگن کوچک 37*45

سینی با آب را مناسب

لبه 3 سانتی

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

10 سال ضمانت شرکت استیل البرز

سینک 765 استیل البرز

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک 2 لگه استیل

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

ظرفیت لگن 55 لیتر

مجهز به سفون-سبد میوه شور-بست های ایتالیایی-مایع پولیش

مقدار عمق لگن 20 سانتی متر

سینی با آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله کارخانه استیل البرز

سینک 738 استیل البرز

حمل رایگان

ابعاد 50*116 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

طراحی شده با استاندارد اروپایی

دارای سیفون-فوم کم کننده صدا-نوار عایق بندی پی یو

بست های فلزی با دوام

سینی با طراحی آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت استیل البرز

سینک 180 استیل البرز

حمل رایگان

سایز محصول 52*100 سانتی متر

سینک تک لگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان ضخامت ورق استیل 0.7 میلی متر

میزان عمق لگن 16 سانتی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت استیل البرز

سینک 736 استیل البرز

حمل رایگان

فروش سینک توکار استیل البرز مدل 736

سینک روکار2 لگنه استیل البرز

ابعاد52*116

عمق هردو لگن 18 سانتی متر

ضخامت ورق 0/8

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

لوازم جانبی   تخته ساطور سبدمایع براق کننده  الگوی برش

10سال ضمانت شرکتی(استیل البرز)