فیلتر توسط

موجود بودن

موجود بودن

قیمت

قیمت

  • 999,999 ریال - 1,000,000 ریال

سینک روکار استیل البرز

سینک روکار استیل البرز|انواع سینک روکار استیل البرز

سینک روکار استیل البرز

فیلترهای فعال

سینک روکار استیل البرز مدل 815

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 815

سینک روکار استیل البرز

ابعاد 60*120

لوازم جانبی  تخته ساطور, سبد مایع براق کننده الگوی برش

ذخامت ورق0/8

طراحی منحصر به فرد برای قرار دادن جامایع

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

عمق لگن مطابق با استاندارد بین المللی

طراحی نوین جا اسکاچی

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

نوار آبندی شده

عمق لگن بزرگ18

عمق لگن کوچک17

سینک روکار استیل البرز مدل 814

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 814

سینک روکار دو لگنه استیل البرز

ابعاد 60*120

لوازم جانبی  تخته ساطور, سبد مایع براق کننده الگوی برش

ذخامت ورق0/8

طراحی منحصر به فرد برای قرار دادن جامایع

عمق لگن مطابق با استاندارد بین المللی

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

طراحی نوین جا اسکاچی

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

نوار آبندی شده

عمق لگن بزرگ18

عمق لگن کوچک15.5

سینک روکار استیل البرز مدل 813

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 813

سینک روکار 2لگنه  استیل البرز

ابعاد60*100

عمق لگن بزرگ18 سانتی متر

عمق لگن کوچک17سانتی متر

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

طراحی منحصر به فرد برای قرار دادن جامایع

عمق لگن مطابق با استاندارد بین المللی

طراحی نوین جا اسکاچی

لوازم جانبی جامایع  تخته ساطور  سبد مایع  براق کننده  الگوی برش

10سال ضمانت شرکتی( استیل البرز)

سینک روکار استیل البرز مدل 812

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 812

سینک روکار 2لگنه استیل البرز

ابعاد60*100

عمق لگن بزرگ18 سانتی متر

عمق لگن کوچک17سانتی متر

طراحی منحصر به فرد برای قرار دادن جامایع

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

عمق لگن مطابق با استاندارد بین المللی

طراحی نوین جا اسکاچی

لوازم جانبی جامایع  تخته ساطور  سبد مایع  براق کننده  الگوی برش

10سال ضمانت شرکتی(استیل البرز)

سینک روکار استیل البرز مدل 608

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل  608

سینک روکار تک لگن استیل البرز

ابعاد60*80 سانتی متر

عمق لگن برزگ17.5سانتی متر

ضخامت ورق سینک0/8 

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

همراه لوازم الگوی برش تخته ساطور  سیفون و سبد

10سال ضمانت شرکتی( استیل البرز)

سینک روکار استیل البرز مدل 610

حمل رایگان

سینک روکار استیل البرز مدل  610

سینک روکار استیل البرز

ابعاد60*100

عمق لگن بزرگ17.5

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

نوار آبندی شده

لوازم جانبی سیفون الگو پولیش....

10سال ضمنانت شرکتی(استیل البرز)

سینک روکار استیل البرز مدل 611

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 611

سینک روکار دولگن استیل البرز

ابعاد60*100

عمق لگن بزرگ17.5

عمق لگن کوچک16.5

ضخامت ورق0/8 

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت (شرکتی استیل البرز)

لوازم جانبی سیفون الگو برش مایع پولیش  سبد......

سینک روکار استیل البرز مدل 614

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 614

سینک رو کار 2لگنه استیل البرز

ابعاد60*117 سانتی متر

عمق لگن17.5

ضخامت ورق استیل 0/8

10سال گارانتی شرکتی(استیل البرز)

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

لوازم جانبی الگو برش سیفون نوار آب بندی سبد...

سینک روکار استیل البرز مدل 725

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 725

سینک 2 لگنه 60*120 استیل البرز

ابعاد 60*120

همق هر دو لگن 16.5 سانتی متر

لوازم جانبی تخته ساطور  سبد مایع براق کننده الگوی برش

ضخامت ورق0/8

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

سینک روکار استیل البرز مدل 734

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 734

سینک روکار 2لگنه استیل البرز

ابعاد60*116

عمق هردو لگن 18 سانتی متر

ضخامت ورق 0/8

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

لوازم جانبی   تخته ساطور سبدمایع براق کننده  الگوی برش

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

سینک روکار استیل البرز مدل 735

حمل رایگان

سینک روکار استیل البرز مدل 735

سینک 2لگنه روکار استیل البرز

ابعاد60*116

عمق هر دو لگن 18 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0/8

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

لوازم جانبی  تخته ساطور  سبد مایع براق کننده الگوی برش

10سال گارانتی شرکتی(استیل البرز)

سینک روکار استیل البرز مدل 628

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 628

سینک 2 لگنه روکار استیل البرز

ابعاد60*80

عمق لگن ها 17.5 سانتی متر

ضخامت ورق 0/8

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

لوازم   تخته ساطور سبد الگوی برش مایع پولیش

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

سینک روکار استیل البرز مدل 530استیل البرز

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 530استیل البرز

سینک روکار استیل البرز با ابعاد 60*140 سانتی متر استیل البرز

ابعاد60*140

عمق دو لگن بزرگ16.5سانتی متر

عمق لگن وسط12.5سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0/8

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

لوازم جانبی     تخته ساطور سبد مایع پولیش براق کننده

10سال ضمانت شرکتی(استیل البرز)

سینک روکار استیل البرز مدل 612

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 612

سینک روکار2لگنه استیل البرز

ابعاد50*120

عمق هر دو لگن 16.5

ضخامت ورق0/8

لوازم جانبی    تخته ساطور سبد مایع پولیش براق کننده

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

10سال ضمانت شرکتی(استیل البرز)

سینک روکار استیل البرز مدل 165 استیل البرز

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 165 استیل البرز

سینک روکار تک لگنه استیل البرز

ابعاد 50*12 و60*120 موجود می باشد

عمق لگن 14سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0/7

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

لوازم جانبی سیفون و مایع پولیش

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

سینک روکار استیل البرز مدل 270

حمل رایگان

فروش سینک روکار استیل البرز مدل 270

سینک روکار 2لگنه استیل البرز

ابعاد60*120و650*120 موجود می باشد

عمق لگن 14سانتی متر

ضخامت ورق استیل0/7

استفاده از بست ایتالیایی جهت استهکام بیشتر

لوازم جانبی سیفون سبد و مایع پولیش

10سال ضمانت شرکتی (استیل البرز)

سینک 761 روکار استیل البرز

حمل رایگان

ابعاد 60*120 سانتی متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

ظرفیت لگن بر حسب لیتر 27

مجهز به نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا-سیفون

برخوردار از مایع پولیش برای براق سازی

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

بسته بندی ایمن همراه شرینک

گارانتی 10 ساله شرکت استیل البرز

سینک 765 روکار استیل البرز

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک روکار دو لگنه

تولید شده از بهترین کیفیت نوع استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به مایع پولیش جهت براق سازی

برخورداری از فوم کم کننده صدا-نوار عایق بندی-سیفون

بست های فلزی مقاوم و با دوام

بسته بندی ایمن همراه شرینک

گارانتی 10 ساله شرکت استیل البرز

سینک 764 روکار استیل البرز

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه روکار

محصولی زیبا و پر فروش

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

ظرفیت لگن ها بر حسب لیتر 7

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

بسته بندی ایمن شرینک شده

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

گارانتی 10 ساله شرکت استیل البرز

سینک استیل البرز مدل 763

حمل رایگان

ابعاد 60*120 سانتی متر

محصولی پر فروش

سینک روکار دولگنه استیل البرز

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

دارای عمق لگن 20 سانتی متر

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی-فوم صدا گیر

بسته بندی ایمن شرینک شده

برخوردار از مایع پولیش جهت براق سازی

گارانتی 10 ساله شرکت استیل البرز

سینک 762 روکار استیل البرز

حمل رایگان

ابعاد 60*120 سانتی متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-فوم کم کننده صدا

مایع پولیش جهت براق سازی محصول

برخورداری از نوار عایق بندی پی یو

بسته بندی ایمن همراه شرینک

گارانتی 10 ساله شرکت استیل البرز

سینک 738 روکار استیل البرز

حمل رایگان

سایز محصول 50*116 سانتی متر

سینک روکار دو لگنه

تولید شده از بهرتین کیفیت ورق استیل

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی-فوم صداگیر

برخورداری از سیفون های فلزی با دوام

بسته بندی ایمن و مناسب

سینی با آب راه مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت استیل البرز

سینک 726 روکار استیل البرز

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای بست های فلزی با دوام-سبد پلاستیکی

برخورداری از ظرفیت لگن 50 لیتر

گارانتی 10 ساله شرکت استیل البرز

سینک 711 استیل البرز

حمل رایگان

ابعاد 60*100 سانتی متر

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون سبد پلاستیکی و مایع پولیش

سینی با آب راه مناسب

دارای فوم صدا گیر

وزن محصول 5/4 کیلوگرم

ظرفیت لگن 28 لیتر

وزن محصول همراه کارتن 11 کیلیوگرم

10 سال ضمانت شرکت بیمکث