سینک صادکو

سینک صادکو

فیلترهای فعال

0 ریال

سینک 11651 صادکو

حمل رایگان

نوع نصب توکار

ابعاد 20*50*116 سانتی متر

ورق استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 20 سانتی متر

عمق لگن دوم 20 سانتی متر

طرح سینک فانتزی

ضخامت ورق استیل 0.8 میل متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیر آب با سطح زباله منحصر فرد

0 ریال

سینک 11650 صادکو

حمل رایگان

نوع نصب توکار

ابعاد 20*50*116 سانتی متر

ورق استیل 304

تولید شده از 

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 20 سانتی متر

عمق لگن دوم 20 سانتی متر

طرح سینک فانتزی

ضخامت ورق استیل 0.8 میل متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیر آب با سطل زباله منحصر به فرد

0 ریال

سینک 1027 صادکو

حمل رایگان

نوع نصب توکار

ابعاد 20*51*116 سانتی متر

ورق استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 20 سانتی متر

عمق لگن دوم 19 سانتی متر

طرح سینک فانتزی

ضخامت ورق 1 میلی متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیر آب با سطل زباله منحصربفرد

0 ریال

سینک 1031 صادکو

حمل رایگان

نوع سینک توکار

ابعاد 20*51*116  سانتی متر

ورق استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 20 سانتی متر

عمق لگن دوم 19 سانتی متر

طرح سینک فانتزی

استنلس استیل یکپارچه

ضخامت ورق 1 میلی متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیر آب با سطل زباله منحصر به فرد

0 ریال

سینک 1033 صادکو

حمل رایگان

نوع نصب توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

ابعاد 22*50*119 سانتی متر

ورق  استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 18 سانتی متر

عمق لگن دوم 22 سانتی متر

طرخ سینک فانتزی

تولید شده از ورق استیل یک تیکه

ضخامت ورق 1 میلی متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیر آب با سطل زباله منحصر بفرد

0 ریال

سینک 1032 صادکو

حمل رایگان

نوع نصب توکار

ابعاد 21*52*100 سانتی متر

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

ورق  استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 21 سانتی متر

عمق لگن دوم 17 سانتی متر

تولید شده از ورق استیل یک تیکه

طرح سینک فانتزی

ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیر آب با سطل زباله منحصر بفرد

0 ریال

سینک 8944 صادکو

حمل رایگان

نوع سینک توکار

ابعاد 21*44*80 سانتی متر

ورق استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 21 سانتی متر

عمق لگن دوم 15 سانتی متر

طرح سینک فانتزی

ضخامت ورق 1 میلی متر

سایر مشخصاط دارای سبفون و زیر آب با سطل زباله

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

0 ریال

سینک 8044 صادکو

حمل رایگان

نوع نصب توکار

ابعاد 21*44*80 سانتی متر

ورق استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 21 سانتی متر

عمق لگن دوم 15 سانتی متر

طرح سینک فانتزی

ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیرآب با سطل زباله منحصر بفرد

0 ریال

سینک 8951 صادکو

حمل رایگان

ابعاد 20*51*89 سانتی متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل 304

تعداد لگن دو عدد

میزان عمق لگن اول 20 سانتی متر

میزان عمق لگن دوم 20 سانتی متر

طرح  و نوع سینک سینک فانتزی توکار

ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

بسته های مقاوم در برابر فشار

سایر مشخصاط دارای سیفون وزیر آب منحصر به فرد

گارانتی 10 ساله شرکت مازندگاز

0 ریال

سینک 8050 صادکو

حمل رایگان

ابعاد 19*50*82 سانتی متر

تولید شده از ورق استنلس استیل 304

تعداد لگن دو عدد

میزان عمق لگن اول 19 سانتی متر

میزان عمق لگن دوم 16 سانتی متر

طرح فانتزی توکار

تولید شده با لگن های یک تیکه بدون نکته ای جوش

دارای بست های مقاوم در برابر فشار

کیفیت و ظرافت در طراحی

داری سیفون زیرآب منحصر به فرد

گارانتی 10 ساله شرکت مازندگاز