سینک صادکو

سینک صادکو

فیلترهای فعال

سینک 11651 صادکو

حمل رایگان

نوع نصب توکار

ابعاد 20*50*116 سانتی متر

ورق استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 20 سانتی متر

عمق لگن دوم 20 سانتی متر

طرح سینک فانتزی

ضخامت ورق استیل 0.8 میل متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیر آب با سطح زباله منحصر فرد

سینک 11650 صادکو

حمل رایگان

نوع نصب توکار

ابعاد 20*50*116 سانتی متر

ورق استیل 304

تولید شده از 

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 20 سانتی متر

عمق لگن دوم 20 سانتی متر

طرح سینک فانتزی

ضخامت ورق استیل 0.8 میل متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیر آب با سطل زباله منحصر به فرد

سینک 1027 صادکو

حمل رایگان

نوع نصب توکار

ابعاد 20*51*116 سانتی متر

ورق استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 20 سانتی متر

عمق لگن دوم 19 سانتی متر

طرح سینک فانتزی

ضخامت ورق 1 میلی متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیر آب با سطل زباله منحصربفرد

سینک 1031 صادکو

حمل رایگان

نوع سینک توکار

ابعاد 20*51*116  سانتی متر

ورق استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 20 سانتی متر

عمق لگن دوم 19 سانتی متر

طرح سینک فانتزی

استنلس استیل یکپارچه

ضخامت ورق 1 میلی متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیر آب با سطل زباله منحصر به فرد

سینک 1033 صادکو

حمل رایگان

نوع نصب توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

ابعاد 22*50*119 سانتی متر

ورق  استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 18 سانتی متر

عمق لگن دوم 22 سانتی متر

طرخ سینک فانتزی

تولید شده از ورق استیل یک تیکه

ضخامت ورق 1 میلی متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیر آب با سطل زباله منحصر بفرد

سینک 1032 صادکو

حمل رایگان

نوع نصب توکار

ابعاد 21*52*100 سانتی متر

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

ورق  استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 21 سانتی متر

عمق لگن دوم 17 سانتی متر

تولید شده از ورق استیل یک تیکه

طرح سینک فانتزی

ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیر آب با سطل زباله منحصر بفرد

سینک 8944 صادکو

حمل رایگان

نوع سینک توکار

ابعاد 21*44*80 سانتی متر

ورق استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 21 سانتی متر

عمق لگن دوم 15 سانتی متر

طرح سینک فانتزی

ضخامت ورق 1 میلی متر

سایر مشخصاط دارای سبفون و زیر آب با سطل زباله

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

سینک 8044 صادکو

حمل رایگان

نوع نصب توکار

ابعاد 21*44*80 سانتی متر

ورق استیل 304

تعداد لگن دو عدد

عمق لگن اول 21 سانتی متر

عمق لگن دوم 15 سانتی متر

طرح سینک فانتزی

ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

سایر مشخصاط دارای سیفون و زیرآب با سطل زباله منحصر بفرد

سینک 8951 صادکو

حمل رایگان

ابعاد 20*51*89 سانتی متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل 304

تعداد لگن دو عدد

میزان عمق لگن اول 20 سانتی متر

میزان عمق لگن دوم 20 سانتی متر

طرح  و نوع سینک سینک فانتزی توکار

ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

بسته های مقاوم در برابر فشار

سایر مشخصاط دارای سیفون وزیر آب منحصر به فرد

گارانتی 10 ساله شرکت مازندگاز

سینک 8050 صادکو

حمل رایگان

ابعاد 19*50*82 سانتی متر

تولید شده از ورق استنلس استیل 304

تعداد لگن دو عدد

میزان عمق لگن اول 19 سانتی متر

میزان عمق لگن دوم 16 سانتی متر

طرح فانتزی توکار

تولید شده با لگن های یک تیکه بدون نکته ای جوش

دارای بست های مقاوم در برابر فشار

کیفیت و ظرافت در طراحی

داری سیفون زیرآب منحصر به فرد

گارانتی 10 ساله شرکت مازندگاز

سینک 7848 صادکو

حمل رایگان

ابعاد 21*48*78 سانتی متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استنلس استیل 304

طراحی شده به صورت  فانتزی توکار تک لگنه

عمق لگن 22 سانتی متر

میزان ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

دارای سیفون و زیر آب با سطل زباله منحصر به فرد

تولید شده از ورق استیل یک تیکه بدون نکته ای جوش

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت مازندگاز

سینک 1020 صادکو

حمل رایگان

ابعاد 20*45**85 سانتی متر

تولید شده از استنلس استیل 304 با خلوص بالا

طراحی شده به صورت فانتزی توکار دو لگنه

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون وزیر آب با سطل زباله منحصر به فرد

دارای بست های فلزی با دوام و نوار عمیق بندی

گارانتی 10 ساله شرکت مازندگاز

سینک 1030 صادکو

حمل رایگان

ابعاد 19*43 سانتی متر

تولید شده از ورق استنلس استیل 304

تعداد یک لگن دو عدد

میزان عمق لگن 19 ساغنتی متر

طراحی شده به صورت فانتزی توکار

مجهز به سیفون و زیر آب با سطل زباله منحصر به فرد

دارای بست های فلزی با دوام و نوار عایق بندی پی یو

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت مازندگاز

سینک 7045 صادکو

حمل رایگان

ابعاد 21*45*77 سانتی متر

طراحی شده به صورت توکار فانتزی تک لگن

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل 304

میزان عمق لگن اول 21 سانتی متر

میزان عمق لگن دوم 16 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

برخورداری از سیفون زیر آب و سطل زباله منحصر به فرد

تولید شده از ورق استیل یک تیکه بدون حتی نکته ای جوش

گارانتی 10 ساله شرکت مازندگاز