ماکروویو پرنیان استیل

ماکروویو پرنیان استیل

فیلترهای فعال

مایکروویو 3102 پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 45.5*59.5

ظرفیت 35 لیتر

ارتفاع 45 سانتی متر

ماکروویو-گریل-فن کانوکشن

هشدار اتمام پخت

11 برنامه پخت

3 نوع پخت ترکیبی

6 منو پخت اوتوماتیک

دارای نمایشگر ساعت و زمان

محفظه تمام استیل

یخ زدایی

قفل کودک

2 سال ضمانت

نصب رایگان

مایکروویو 3202 پرنیان استیل

حمل رایگان

ظرفیت 35 لیتر

ابعاد محصول 45.5*5905

نمای مشکی با صفحه لمسی

ارتفاع 45 سانتی متر

ماکروویو-گریل-فن کانوکشن

هشدار اتمام پخت

11 برنامه پخت

3 نوع پخت ترکیبی

6 منو پخت اوتوماتیک

دارای نمایشگر ساعت و زمان

محفظه تمام استیل

یخ زدایی

قفل کودک

2 سال ضمانت

نصب رایگان

گارانتی 2 ساله و خدمات پس از فروش چندین ساله

مایکروویو 3101 پرنیان استیل

حمل رایگان

ظرفیت 31 لیتر

ابعاد محصول 53*59.5 سانتی متر

نمای مشکی با صفحه لمسی

ماکروویو-گریل-فن کانوکشن

هشدار اتمام پخت

10 برنامه پخت

دارای نمایشگر ساعت و زمان

3 نوع پخت ترکیبی

6 منو پخت اوتوماتیک

دارای نمایشگر ساعت و زمان

تایمر 60 دقیقه ای دیجیتال

محفظه تمام استیل

یخ زدایی

قفل کودک

2 سال ضمانت

نصب رایگان

گارانتی 2 ساله و خدمات پس از فروش چندین ساله

ماکروویو 3201 پرنیان استیل

حمل رایگان

ظرفیت 31 لیتر

ابعاد محصول 53*59.5 سانتی متر

نمای مشکی با صفحه لمسی

ماکروویو-گریل-فن کانوکشن

هشدار اتمام پخت

10 برنامه پخت

دارای نمایشگر ساعت و زمان

3 نوع پخت ترکیبی

6 منو پخت اوتوماتیک

دارای نمایشگر ساعت و زمان

تایمر 60 دقیقه ای دیجیتال

محفظه تمام استیل

یخ زدایی

قفل کودک

2 سال ضمانت

نصب رایگان

گارانتی 2 ساله و خدمات پس از فروش چندین ساله