سینک ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل

فیلترهای فعال

0 ریال

سینک 2060 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

دارای ظرفیت لگن 60 لیتر

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

برخورداری از بست های فلزی با دوام

سینی با طراحی جدید و آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

0 ریال

سینک 6030 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک توکار تولید شده به صورت دستساز

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به جامابع فلزی-نوار عایق بندی-فوم صدا گیر

بسته بندی ایمن و مناسب

برخورداری از سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

0 ریال

سینک 2068 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*116 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

ظرفیت هر لگن 60 لیتر

لگن های باکسی شکل با سینی آب رو مناسب

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

0 ریال

سینک 1044 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

دارای عمق لگن 22 سانتی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

محصولی پر فروش با طراحی زیبا

دارای سبد پلاستیکی-بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

0 ریال

سینک 2062 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن لگن 22 سانتی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم صداگیر-سبدپلاستیکی

برخورداری از بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

0 ریال

سینک 2042 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

محصولی پر فروش با لگن های عمیق

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به بست های فلزی-سبد پلاستیکی-فوم صداگیر

برخورداری از نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا-مایع پولیش

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت شرکت ایلیا استیل

0 ریال

سینک 2044 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

سینی پله ای با آب رو مناسب

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای بست های فلزی با دوام و نوار عایق بندی پی یو

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

0 ریال

سینک 2051 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*100 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

برخورداری از ظرفت لگن 60 لیتر

مجهز به نوار عایق بندی  و فوم کم کننده صدا

دارای بست های فلزی با دوام-مایع پولیش

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

0 ریال

سینک 1061 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به جامابع فلزی-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

برخورداری از بست های فلزی با دوام-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

سینی با طراحی آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل


0 ریال

سینک 1063 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

طراحی لگن های r25

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به جامابع فلزی-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

برخورداری از بست های فلزی با دوام-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

سینی با طراحی آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل