سینک ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل

فیلترهای فعال

سینک 2060 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

دارای ظرفیت لگن 60 لیتر

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

برخورداری از بست های فلزی با دوام

سینی با طراحی جدید و آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 6030 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک توکار تولید شده به صورت دستساز

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به جامابع فلزی-نوار عایق بندی-فوم صدا گیر

بسته بندی ایمن و مناسب

برخورداری از سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2068 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*116 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

ظرفیت هر لگن 60 لیتر

لگن های باکسی شکل با سینی آب رو مناسب

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 1044 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

دارای عمق لگن 22 سانتی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

محصولی پر فروش با طراحی زیبا

دارای سبد پلاستیکی-بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2062 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن لگن 22 سانتی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم صداگیر-سبدپلاستیکی

برخورداری از بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2042 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

محصولی پر فروش با لگن های عمیق

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به بست های فلزی-سبد پلاستیکی-فوم صداگیر

برخورداری از نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا-مایع پولیش

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت شرکت ایلیا استیل

سینک 2044 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

سینی پله ای با آب رو مناسب

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای بست های فلزی با دوام و نوار عایق بندی پی یو

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2051 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*100 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

برخورداری از ظرفت لگن 60 لیتر

مجهز به نوار عایق بندی  و فوم کم کننده صدا

دارای بست های فلزی با دوام-مایع پولیش

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 1061 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به جامابع فلزی-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

برخورداری از بست های فلزی با دوام-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

سینی با طراحی آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل


سینک 1063 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

طراحی لگن های r25

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به جامابع فلزی-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

برخورداری از بست های فلزی با دوام-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

سینی با طراحی آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 1041 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

سینی با طرح جدید و آب راه مناسب

ظرفیت هر لگن 60 لیتر

استنلس استیل 18/10

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

دارای بست های فلری با دوام-فوم کم کننده صدا

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 1053 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*100 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

محصولی زیبا و پر فروش

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

دارای نوار عایق بندی-فوم صدا گیر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2028 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

استنلس استیل 18/10 ضد زنگ

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

سینی با طراحی زیبا و آب رو مناسب

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای بست های فلزی با دوا و مایع پولیش

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2041 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

استنلس استیل 18/10

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-سبدپلاستیکی-مایع پولیش

دارای نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2021 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میبلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان ظرفیت هر لگن 60 لیتر

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای مایع پولیش-بست های فلزی با دوام-سبد پلاستیکی

سینی با طرح آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2020 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دوگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

استنلس استیل 18/10

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم صدا گیر-سبد پلاستیکی

برخوردرای از بست های فلزی با دوام -مایع پولیش

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2052 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*100 سانتی متر

سینک دولگنه توکار جامایع دار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-جامایع فلزی-مایع پولیش

برخورداری از نوار عایق بندی-فوم صداگیر

استنلس استیل با زاویه لگن r60

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2066 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*80 سانتی متر

سینک تک لگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده استیل 18/10 با زاویه لگن R60

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-مایع پولیش-نوار عایق بندی-فوم صدا گیر

دارای بست های فلزی با دوام

قیمت و کیفیت و مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2070 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 53*120 سانتی متر

سینک توکار دولگنه باکسی

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

ظرفیت هر لگن 54 لیتر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به جامایع-سیفون-مایع پولیش

دارای بست های فلزی با دوام

تولید شده با استاندارد اروپایی

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 1062 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک لگنه روکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

طراحی لگن ها با زاویه لگن R25

مجهز به سیفون-سبدپلاستیکی-مایع پولیش

برخورداری از بست های فلزی-نوار عایق بندی-فوم صداگیر

سینی با طراحی سرریز مناسب

ظرفیت لگن 54 لیتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 1060 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار فانتزی

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

عرضه شده با تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

لگن های باکسی شکل با زاویه R25

استنلس استیل 18/10

مجهز به سیفون-بست های فلزی-نوارعایق بندی-فوم صداگیر

برخورداری از مایع پولیش

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 1021 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار .

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

ظرفیت لگن ها 60 لیتر

مجهز به سیفون-سبدپلاستیکی-مایع پولیش

دارای نوار عایق بندی-فوم صدا گیر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 1028 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار فانتزی

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

ظرفت لگن 65 لیتر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم صداگیر

دارای بست های فلزی با دوام-سبدپلاستیکی-مایع پولیش

بسته بندی ایمن شرینک شده

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله ایلیا استیل

سینک 2064 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*-120 سانتی متر

سینک توکار دولگنه فانتزی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-سبدپلاستیکی-نوار عایق بندی-فوم صداگیر

دارای بست های فلزی با دوام

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

لگن های باکسی شکل

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2010 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده با بهترین کیفیت ورق استیل

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

برخورداری از بست های فلزی با دوام-فوم صداگیر-نوار عایق بندی

محصولی زیبا با طراحی متفاوت

نظافت آسان

استنلس استیل 304

بسته بندی ایمن شرینک شده

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 2061 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل.

میزان عمق لگن 22 سانمتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

لگن های زیبا با طراحی R60

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

مجهز به سیفون-سبدپلاستیکی-بست های فلزی

دارای فوم صداگیرو نوار عایق بندی PU

طراحی شده با اسکاچی

بسته بندی ایمن شرینک شده

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 3028 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محجصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار نیمه فانتزی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 16 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون نوار عایق بنذی-فوم صداگیر

کیفیت و ظرافت در طراحی

بسته بندی ایمن شرینک شده

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 3051 ایلیا

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*100 سانتی متر

سینک نیمه فانتزی روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل 18/10

عرضه در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 16 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

بسته بندی ایمن و مناسب

ظرفیت  لگن 40 لیتر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم صداگیر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 3010 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه نیمه فانتزی

تولید شده از استلس استیل 18/10

عرضه شده با تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 16 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم صداگیر

برخورداری از بست های فلزی با دوام

بسته بندی ایمن شرینک شده

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 4028 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

میزان عمق لگن 16 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

بسته بندی ایمن و مناسب شرینک شده

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم صدا گیر

دارای بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 4051 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*100 سانتی متر

سینک دولگنه توکار نیمه فانتزی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل 18/10

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 16 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم صداگیر

دارای بست های فلزی با دوام

بسته بندی ایمن و شرینک شده

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 4054 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

سینک توکار نیمه فانتزی

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 16 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

بسته بندی مناسب شرینک شده

مجهز به سیفون-سبدپلاستیکی-مایع پولیش

دارای بست های فلزی بادوام

ظرفیت لگن 40 لیتر

گارانتی 10 ساله ایلیا استیل

سینک 3013 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار نیمه فانتزی

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 16 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

برخورداری از ظرفیت لگن 34 لیتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم صداگیر

بست های فلزی بادوام

بسته بندی شرینک شده ایمن

سینی آب رو دار با طراحی جا اسکاچی

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 6009 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*50 سانتی متر

سینک تک لگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل 18/10

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

تولید شده با زاویه لگن r10

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-بست های فلزی با دوام-نوار عایق بندی

تولید شده به صورت دستساز با استاندارد اروپایی

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل

سینک 6006 ایلیا استیل

حمل رایگان

ابعاد 40*72 سانتی متر

سینک تک لگنه زیر سنگی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

ظرفیت لگن 58 لیتر

تولید شده با زاویه r0

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-مایع پولیش-سبدپلاستیکی

بسته بندی مناسب شرینک شده

گارانتی 10 ساله شرکت ایلیا استیل