اجاق گاز پرنیان استیل

گاز پرنیان استیل-گاز استیل پرنیان استیل-گاز شیشه پرنیان استیل

اجاق گاز پرنیان استیل

فیلترهای فعال

اجاق گاز 5202 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 51*91 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای دور آینه ای

تولید شده از بهترین قطعات ایرانی

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

سیستم ایمنی فوق سریع

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

فواصل منظم میان شعله ها

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

گارانتی 24 ماهه شرکت پرمیان استیل

اجاق گاز 2101 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 51*33 سانتی متر

اجاق گاز 2 شعله استنلس استیل

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

مجهز به ترموکوپل و فندم الکتریکی

سیستم ایمنی فوق سریع

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

فواصل منظم میان دو شعله

ولوم های دو جزعی مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

قیمت و کیفیت مناسب نسبت سایر برند ها

گارانتی 24 ماهه شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 4101 پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 51*62 سانتی متر

اجاق گاز 4 شعله استنلس استیل

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

استنلس استیل با درصد آلیاز بالا

فواصل منظم میان مشعل ها

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

سیستم ایمنی فوق سریع

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ

بسته بندی ایمن شرینک شده

گارانتی 2 ساله شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5111 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 51*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله استنلس استیل

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

فواصل منظم میان مشعل ها

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

سرشعله های هرمی

بسته بندی ایمن و شرینک شده

گارانتی 2 ساله پرنیان استیل

اجاق گاز 5206 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 51*91 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای

کیفیت و ظرافت در طراحی

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

راندمان حراریت بالاتر با مصرف انرژی کمتر

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برار تغییر رنگ

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

بسته بندی امین شرینک شده

گارانتی 24 ماهه شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5204w پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 51*91 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای سفید

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرزی کمتر

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

سیستم ایمنی فوق سریع

ولوم های دو جزعی مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

بسته بندی ایمن و مناسب

فواصل منظم شعله

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 24 ماهه شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5204 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 51*91 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مشکی رنگ

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

سیستم ایمنی فوق سریع

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

بیته بندی ایمن و مناسب

قیمت و کیفیت مناسب

فواصل منظم میان شعله ها

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

گارانتی 24 ماهه

اجاق گاز 5203 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 52*86 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی سریع

فواصل منظم میان مشعل ها

ولوم های دو جزعی مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

بسته بندی ایمن و مناسب

گارانتی 24 ماهه شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5208 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*86 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز کنار

صفحه شیشه ای مقاوم  در برابر ضربه و جرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

سیستم ایمنی فوق سریع

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

ولوم های دو جزعی مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برنذ های مشابه

بسته بندی ایمن شرینک شده

گارانتی 24 ماهه

اجاق گاز 5209 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 51*91 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز وسط

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

سرشعله های حرمی با توان حرارتی بالاتر و مصرف کمتر

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

فواصل منظم میان مشعل ها

بسته بندی ایمن شرینک شده

گارانتی 24 ماهه شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5210 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 51*91 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز کنار

مجهز به ترموکوپل وفندک الکتریکی

سرشعله های هرمی با توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

صفحه شیشه ای مقاوم دربرابر ضربه و حرارت

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

بسته بندی مناسب شرینک شده

گارانتی 2ساله پرنیان استیل

اجاق گاز 5205 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*86 سانتی متر

محصول 5 شعله شیشه ای

صفحه شیشه ای مقاوم ای مقاوم در یرایر ضربه و حرارت

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

فواصل منظم میان مشعل ها

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

گارانتی 24 ماهه شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 4203 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 51*62 سانتی متر

اجاق گاز 4 شعله شیشه ای

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت و ضربه

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

فواصل منظم میان مشعل ها

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر نغییر رنگ

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 3201 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 51*62 سانتی متر

اجاق گاز سه شعله شیشه ای

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت و ضربه

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

فواصل منظم میان مشعل ها

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر نغییر رنگ

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 2201 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 51*62 سانتی متر

اجاق گاز دو شعله شیشه ای

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت و ضربه

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

فواصل منظم میان دو مشعل

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر نغییر رنگ

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5207 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*90 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای

محصولی پر فروش

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

فواصل منظم میان مشعل ها

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

بسته بندی ایمن و مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5207d پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*90 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای تایمر دار

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

مجهز به تایمر دیجیتال

فواصل منظم میان شعله ها

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برندهای مشابه

بسته بندی وکیوم شده

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5113 پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 51*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله استیل دو پلو پز

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

فواصل منظم میان مشعل ها

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

مصرف انرژی کمتر با توان حرارتی بالاتر

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 24 ماهه شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5102 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 86*50 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله استنلس استیل

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

دارای سه پیستونک با توان حرارتی بالاتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برندهای مشابه

فواصل منظم میان مشعل ها

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

ولوم های کوهان دار مقاوم

چدنی های مقاوم درب ربابر تغییر رنگ

بسته بندی ایمن و مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5112 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 86*50 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله استنلس استیل

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

دارای سه پیستونک با توان حرارتی بالاتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برندهای مشابه

فواصل منظم میان مشعل ها

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

ولوم های کوهان دار مقاوم

چدنی های مقاوم درب ربابر تغییر رنگ

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5110 پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 51*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله استیل پلوپز کنار

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

فواصل منظم میان مشعل ها

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

ولوم های دو جزعی مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 24 ماهه شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 3202 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 40*80 سانتی متر

اجاق گاز 3 شعله شیشه ای

طراحی شده به صورت سه شعله کنار هم

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

فواصل منظم میان مشعل ها

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

بسته بندی ایمن و مناسب

گارانتی 24 ماهه شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5401 پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*90 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز وسط

تولید شده از قطعات sabaf ایتالیا

مجهز به ترموکوپل وفندک الکتریکی فوق سریع

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

فواصل منظم میان مشعل ها

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر حرارت

بسته بندی مناسب

گارانتی 24 ماهه شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5211 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*90 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای با نوار طلایی

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

بسته بندی ایمن و مناسب

قابلیت تنظیم کارکرد با گاز مایع

گارانتی 24 ماهه شرکت پرنیان استیل

اجاق گاز 5214 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*86 سانتی متر

اجاق گاز شیشه ای دور آینه ای

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به فندک الکتریکی و ترموکوپل فوق سریع

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

سرشعله های حرمی با توان حرارتی بالاتر

قابلیت استفاده از گاز مایع

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

بسته بندی ایمن

نصب رایگان

گارانتی 24 ماهه