سینک پرنیان استیل

سینک پرنیان استیل|سینک توکار پرنیان استیل|خرید سینک پرنیان

سینک پرنیان استیل

فیلترهای فعال

0 ریال

سینک 1201 پرنیان

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

طراحی شده از استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده از ورق استیل 18/10

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی ایتالیایی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

0 ریال

سینک 1204 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی ایتالیایی 

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

0 ریال

سینک 1205 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 51*100 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

استنلس استیل 18/10 با درصد آلیاژ بالا

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

بست های ایتالیایی با دوام

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

0 ریال

سینک 1206 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*100 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 می متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به فوم کم کننده صدا-نوار عایق بندی-سبد میوه شور

بست های فلزی با دوام

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

0 ریال

سینک 1207 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز سینک 51*116 سانتی متر

سینک دو لگن توکار

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

0 ریال

سینک 1209 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز سینک 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

تولید شده از ورق استیل 18/10

قیمت و کیفیت  مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

0 ریال

سینک 1210 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*80 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

مناسب برای آشپزخانه های کوچک

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

0 ریال

سینک 1211 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز سینک 50*120 سانتی متر

سینک توکار دولگنه جامایه دار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

استنلس استیل 18/10

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

0 ریال

سینک 1212 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز سینک 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 0.8 میلی متر

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

0 ریال

سینک 1213 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1میلی متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

لگن های باکسی 18/10

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

بسته بندی ایمن و مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل