سینک پرنیان استیل

سینک پرنیان استیل|سینک توکار پرنیان استیل|خرید سینک پرنیان

سینک پرنیان استیل

فیلترهای فعال

سینک 1201 پرنیان

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

طراحی شده از استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده از ورق استیل 18/10

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی ایتالیایی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1204 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی ایتالیایی 

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1205 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 51*100 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

استنلس استیل 18/10 با درصد آلیاژ بالا

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

بست های ایتالیایی با دوام

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1206 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*100 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 می متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به فوم کم کننده صدا-نوار عایق بندی-سبد میوه شور

بست های فلزی با دوام

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1207 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز سینک 51*116 سانتی متر

سینک دو لگن توکار

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1209 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز سینک 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

تولید شده از ورق استیل 18/10

قیمت و کیفیت  مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1210 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*80 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

مناسب برای آشپزخانه های کوچک

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1211 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز سینک 50*120 سانتی متر

سینک توکار دولگنه جامایه دار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

استنلس استیل 18/10

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1212 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز سینک 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 0.8 میلی متر

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1213 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1میلی متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

لگن های باکسی 18/10

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

بسته بندی ایمن و مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1214 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه باکس

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 میلی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

طراحی شده با استاندارد اروپایی

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز یه سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

برخورداری از بست های فلزی-مایع پولیش-سبد پلاستیکی

بسته بندی ایمن و مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1215 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

استنلس استیل 18/10

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

برخورداری از بست های فلزی-مایع پولیش-سبد پلاستیکی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1216 پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 53*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار استنلس استیل

محصولی پر فروش با نمای متفاوت

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-جامایع-سبد استیل-نوار هایق بندی پی یو

دارای بست های فلزی با دوام

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1218 پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*80 سانتی متر

سینک تک لگن توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

تولید شده با استاندارد اروپایی

 از ورق استیل 18/10

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1220 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار 

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

ورق استیل 18/10

مجهز به نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا-سیفون

بست های فلزی فلزی با دوام

کیفیت و ظرافت در طراحی

بسته بندی ایمن و مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1221 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*116 سانتی متر

سینک دولگنه توکار استنلس استیل

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1224 پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای بست های فلزی و سبد پلاستیکی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 4230 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

طراحی شده به صورت فلش مونت

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

دارای جامایع فلزی-نوار عایق بندی-تخته گوشت

مجهز به بست های فلزی-سبد استیل و سیفون

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده با استاندارد اروپایی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 4201 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 34*34 سانتی متر

سینک تک لگنه زیر سنگی

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم صدا گیر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

دارای تخته گوشت و بست های فلزی با دوام

محصولی جدید و پر فروش

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 4202 پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 34*42 سانتی متر

سینک تک لگنه زیر سنگی

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

دارای نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا-بست های فلزی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 4203 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 44*75 سانتی متر

سینک دولگنه کورین زیر سنگی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

برخورداری از بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1101 پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

استنلس استیل 18/10

تولید شده با تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

بست های فلزی با دوام

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1111 پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار جامایع دار

محصولی با کیفیت و پر فروش

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای فوم کم کننده صدا-جا اسکاچی-جامایع-سبد

طراحی شده یا استاندارد اروپایی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1112 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز سینک 60*120 سانتی متر

سینک روکار دولگنه باکسی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

کیفیت و طرافت در طراحی

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

بست های فلزی با دوام-نوار عایق بندی-فوم صدا گیر

طراحی شده با استاندارد اروپایی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1114 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه روکار 

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی-فوم صداگیر

بست های فلزی با دوام

بسته بندی ایمن و مناسب

طراحی شده با استاندارد اروپایی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان

سینک 1113 پرنیان استیل

حمل رایگان

ایعاد سینک 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه روکار

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

تولید شده از ورق استیل 18/10

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به فوم صداگیر-نوار عایق بندی-سبد پلاستیکی

برخورداری از مایع پولیش و بست های فلزی با دوام

بسته بندی ایمن همراه شرینک

گارانتی  10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1109 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه روکار

تولید شده از بهترنی کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای سبد پلاستیکی-مایع پولیش-بست های فلزی

بسته بندی ایمن 

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1105 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 60*100 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای سبد استیل-بست های فلزی با دوام

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1106 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 60*100 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن و لگن راست

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی-فوم صداگیر

دارای بست های فلزی با دوام

بسته بندی ایمن همراه شرینک

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1104 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 60*100 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

استنلس استیل 18/10

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

برخورداری از سبد پلاستیکی-بست های فلزی با دوام

بسته بندی ایمن و مناسب

طراحی شده به سبک اروپایی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1121 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت و.رق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

طراحی شده با استاندارد اروپایی

بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1124 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-فوم کم کننده صدا

برخورد اری از نوار عایق بندی-بست های فلزی با دوام

طراحی شده با استاندارد اروپایی

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 1107 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

تولید شده در تنوع لگن و لگن راست

طراحی شده با سبک ایتالیایی

بست های فلزی با دوام

بسته بندی ایمن و مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

 

سینک 2201 پرنیان استیل

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک نیمه فانتزی توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 15 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

دارای نوار عایق بندی-بست های فلزی-فوم کم کننده صدا

بسته بندی ایمن و مناسب شرینک شده

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل

سینک 2109 پرنیان استیل

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک روکار نیمه فانتزی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

دارای عمق لگن 15 سانتی متر

میزان ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

مجهز به سیفون-فوم کننده صدا-بست های فلزی با دوام

بسته بندی ایمن و مناسب شرینک شده

گارانتی 10 ساله شرکت پرنیان استیل