سینک کن

سینک کن

فیلترهای فعال

سینک 9031 کن

حمل رایگان

ابعاد سینک 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار جامایع دار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

ورق استیل 304 با درصد آلیاژ بالا

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

دارای فوم کم کننده صدا و نوار عایق بندی پی یو

مجهز به سیفون-بست های فلزی با دوام

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 104 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*104 سانتی متر

سینک تک لگنه باکس کن

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

میزان عمق لگن 25 سانتی متر

محصولی بی نظیر همراه جامایع

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سبد استیل-آبچکان آلومنیومی-لگن جداشونده

برخورداری از نوار عایق بندی-فوم صدا گیر-مایع پولیش

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک cn116 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*116 سانتی متر

سینک دو لگنه باکس کن

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به جامایع-سبد استیل-فوم کم کننده صدا-نوار آب بندی

برخورداری از سیفون-فوم کم کننده صدا

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 4091 کن

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه روکار استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

سینی با آب رو مناسب

مجهز به جامایع-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

برخورداری از آب رو مناسب

دارای زیر آب و مایع پولش

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 8041 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*116 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

استیل آنتی باکتریال

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

کیفیت و ضخامت در طراحی

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای جامایع-جااسکاچی-بست های فلزی با دوام

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 8031 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*116 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار استنلس استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای جامایع و جا اسکاچی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

بست های فلزی با دوام

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک cn90 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*90 سانتی متر

سینک تک لگن باکس

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

مجهز به جامایع- لگن مجزا استیل-آبچکان آلومنیومی

برخورداری از سیفون-فوم صدا گیر-نوار عایق بندی پی یو

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده با استاندارد اروپایی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 8022 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*116 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

طراحی شده از ورق استیل آنتی باکتریال

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

برخورداری از فوم کم کننده صدا و نوار عایق بندی پی یو

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک cn74 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*74 سانتی متر

سینک تک لگن کن باکس

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با استاندارد اروپایی

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

استنلس استیل آنتی باکتریال

مجهز به سیفون-جامایع-آب چکان آلومنیومی-سبد استیل

برخورداری از فوم کم کننده صدا-نوار عایق بندی پی یو

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 9032 کن

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

تولید شده با استاندارد اروپایی

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

برخورداری از فوم کم کننده صدا و نوار عایق بندی پی یو

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 9062 کن

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه روکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با استاندارد اروپایی

کیفیت و ظرافت در طراحی

میزان عمق 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

برخورداری از تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

دارای سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 9072 کن

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه روکار

طراحی شده با استاندارد اروپایی

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

سینی طراحی شده با شیب آب رو مناسب

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

دارای نوار عایق بندی و فوم کم کننده صدا

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 9052 کن

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه روکار کن

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

بست های فلزی با دوام

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

برخورداری از نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 4030 کن

حمل رایگان

ابعاد سینک 30*40 سانتی متر

سینک تک لگنه زیر سنگی

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 9022 کن

حمل رایگان

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

دارای نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 6050 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*60 سانتی متر

سینک تک لگن کورین

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

طراحی با استاندارد ایتالیایی

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم صدا گیر

همراه سرریز لگن

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 4050 کن

حمل رایگان

سایز محصول 40*50 سانتی متر

سینک تک لگن زیر سنگی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با استاندارد ایتالیایی

میزان ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

دارای عمق لگن 23 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

عایق شوندگی مناسب به صفحه سنگی

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 4040 کن

حمل رایگان

ابعاد سینک 40*40 سانتی متر

سینک تک لگن زیر سنگی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

میزان عمق لگن 23 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

عایق شوندگی بهتر بر صفحه سنگی

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 8062 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*116 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

طراحی شده با استاندارد اروپایی

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کننده صدا

دارای بست های فلزی-سبد پلاستیکی

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 8072 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*116 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

دارای بست های فلزی با دوام و سبد پلاستیکی

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 8032 کن

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*116 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار استنلس استیل

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق 0.8 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عیق بندی پی یو

بست های فلزی با دوام 

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 439 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار استنلس استیل

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 16 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.7 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

طراحی شده با استاندارد اروپایی

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 438 کن

حمل رایگان

سایز سینک 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار نیمه فانتزی

کیفیت و طرافت در طراحی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 16 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.7 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

طراحی شده با استاندارد اروپاییی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-فوم کم کننده صدا-نوار عایق بندی پی یو

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 8052 کن

حمل رایگان

سایز سینک 50*116 سانتی متر

سینک توکار دولگنه

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با استاندارد اروپایی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

کیفیت و ظرافت در طراحی

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 437 کن

حمل رایگان

سایز محصول50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه نیمه فانتزی توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 15 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 7034 کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*101 سانتی متر

سینک تک لگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 7033 کن

حمل رایگان

سایز سینک 52*101 سانتی متر

سینک تک لگنه توکار

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

دارای بست های فلزی با دوام

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 438 کن

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار نیمه فانتزی

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 15 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

طراحی شده با استاندارد اروپایی

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 156 کن

حمل رایگان

سایز محصول 48*100 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

محصولی پر فروش با قیمت مناسب

کیفیت و ظرافت در طراحی

میزان عمق لگن 20سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

طراحی شده با استاندارد اروپایی

مجهز به فوم کم کننده صدا-نوار عایق بندی-سیفون

بست های فلزی با دوام

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک 193 کن

حمل رایگان

سایز سینک 48*83 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار بدون سینی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 18 سانتی متر

دارای صخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

طراحی شده با استاندارد اروپایی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک گرانیتی آرون کن

حمل رایگان

ابعاد محصول 44*76 سانتی متر

سینک توکار گرانیتی 

عرضه شده در تنوع رنگی مختلف

تولید شده از 80 درصد سنگ گرانیت طبیعی و 20 درصد زرین و رنگ

میزان عمق لگن 23 سانتی متر

مقاوم در برابر شوک الکتریکی تغییر رنگ و یا رنگ گرفتگی

کیفیت تایید شده توسط چندین آزمایشگاه مختلف

مجهز به سیفون

بسته بندی مناسب شرینک شده

گارانتی 5 ساله شرکت کن

سینک گرانیت لورنزا کن

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*85 سانتی متر

سینک توکار گرانیتی (دو لگنه)

عرضه شده در تنوع رنگی مختلف

تولید شده از 80 درصد سنگ گرانیت طبیعی و 20 درصد زرین و رنگ

میزان عمق لگن 23 سانتی متر

مقاوم در برابر شوک الکتریکی تغییر رنگ و یا رنگ گرفتگی

کیفیت تایید شده توسط چندین آزمایشگاه مختلف

مجهز به سیفون

کیفیت و ظرافت در طراحی

بسته بندی مناسب شرینک شده

گارانتی 5 ساله شرکت کن