اجاق گاز کن

اجاق گاز کن

فیلترهای فعال

اجاق گاز m523 کن

حمل رایگان

ابعاد محصول 12*89 سانتی متر

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

5 شعله با فواصل منظم میان مشعل ها

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایتالیایی

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

ولوم های دو جزعی مقاوم در برابر حرارت

چدنی های تکی مقاوم در برابر تغییر رنگ

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گرید بر چسب انرژی A

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز اپل کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مشکی رنگ

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارات

قطعات با کیفیت defendi ایتالیا

برخورداری از ترموکوپل فوق سریع الترا راپید

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

شیشه لبه تراش خورده

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

فواصل منظم میان مشعل ها

دارای فندک الکتریکی و سیستم جرقه زن خودکار

توان حرارتی کل 11kw

برچسب انرژی A

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز is9505 کن

حمل رایگان

سایز محصول 51*90 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله استنلس استیل

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

فواصل منظم میان مشعل ها

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

ولوم های مقاوم در برابر حرارتی

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

دارای سیستم جرقه زن خودکار

تولید شده با استاندارد اروپایی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز cg9571 کن

حمل رایگان

سایز محصول 53*90 سانتی متر

اجاق گاز 5شعله شیشه ای

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه وحرارت

فواصل منظم میان شعله ها

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

مجهز به ترموکوپل وفندک الکتریکی فوق سریع 

قطعات sabaf ایتالیا

دارای فندک الکتریکی و ترموکوپل فوق سریع

سیستم ایمنی الترا راپید

کیفیت وظرافت در طراحی

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24ماهه شرکت کن

اجاق گاز ig8521 کن

حمل رایگان

سایز محصول 89*52 سانتی متر

گاز 5 شعله شیشه ای سفید رنگ

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

برخورداری از ترموکوپل وفندک الکتریکی

نظافت آسان

کیفیت وظرافت در طراحی

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

سیستم ایمنی فوق سریع الترا راپید

فواصل منظم میان مشعل ها

چدنی های مقاوم در برابر  تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24 ماهه کن

اجاق گاز ig8514 کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مشکی رنگ

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

 قطعات ایرانی و ایتالیایی

فواصل منظم میان مشعل ها

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

نطافت آسان

کیفیت و ظرافت در طراحی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24 ماهه کن

اجاق گاز ig8509 کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*89سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مشکی رنگ

طراحی شده به صورت پلوپز کنار

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

قطعات با کیفیت ایتالیایی وایرانی

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

فواصل منظم میان مشعل ها

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

راندمان حرارتی بالاتر ومصرف انرژی کمتر

کیفیت و ظرافت در طراحی

نظافت آسان

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز ig8507 کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز وسط

مجهز به فندک الکتریکی و سیستم ایمنی سریع

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

کیفیت و ظرافت در طراحی

فواصل منظم میان مشعل ها

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

نظافت آسان

قطعات با کیفیت ایتالیایی و ایرانی

چذنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز is9501 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*88 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله استیل

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

تولید شده از بهترین قطعات ایرانی

فاصله منظم میان شعله ها

مصرف انرژی کمتر با توان حرارتی بالاتر

دارای فندک الکتریکی

سیستم ایمنی الترا راپید فوق سریع

چدنی های یک تیکه مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های کوهان دار مقاوم در برابر حرارت

قیمت و کیفیت مناسب

گارانتی 24 ماهه کن

اجاق گاز cg8504 کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز کنار

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

سیستم ایمنی فوق سریع الترا راپید

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایتالیایی

فواصل منظم میان مشعل ها

مصرف انرژی کمتر با راندمان حرارتی بالاتر

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

گرید برچسب انرژی A

رانمان حرارتی کل 11kw

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز ig8503 کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*88 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز وسط

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

تولید شده از بهترین قطعات ایرانی

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

فاصله مناسب منان مشعل ها

برخورداری از ترموکوپل فندک برقی

لبه های تراش خورده جهت زیبایی بیشتر

توان حرارتی کل گاز 10.3kw

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

نظافت  آسان

گارانتی 24 ماهه کن

اجاق گاز iG8510 کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز کنار

صفحه شیشه ای مشکی رنگ با نظافت آسان

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

برخورداری از فندک الکتریکی و سیستم ایمنی فوق سریع

تولید شده از قطعات ایرانی و ایتالیایی

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

کیفیت و ظرافت در طراحی

نظافت آسان

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز G527 کن

حمل رایگان

سایز محصول 51*88 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز وسط

تولید شده از ناب ترین قطعات ایتالیایی و اسپانیایی

مصرف انرژی کمتر با راندمان حرارتی بالاتر

مجهز به فندک الکتریکی و سیستم ایمنی فوق سریع

فواصل منظم میان مشعل ها

کیفیت و ظرافت در طراحی

نظافت آسان

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

گارانتی 24 ماهه کن

اجاق گاز IG8501 کن

حمل رایگان

ابعاد محصول 52*88 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای

صفحه مشکی رنگ با طراحی پلوپز کنار

فواصل منظم میان مشعل ها

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده از بهترین قطعات ایرانی

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز GC8503 کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مشکی رنگ

طراحی شده به صورت پلوپز سمت چپ

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

تولید شده از قطعات DEFENDI ایتالیا

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

فواصل منظم میان مشعل ها

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

قیمت و کیفیت مناسب

نظافت آسان

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز پاردیک سفید کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای سفید رنگ

محصولی پر فروش با طراحی زیبا

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایتالیایی

فواصل منظم میان شعله ها

مصرف انرژی کمتر با راندمان حرارتی بالاتر

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز S518 کن

حمل رایگان

ابعاد محصول 51*91 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله استیل با طراحی پلوپز وسط

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

فواصل منظم میان مشعل ها

مجهز فندک الکتریکی و سیستم ایمنی سریع

تولید شده از ناب ترین قطعات ایتالیایی

مصرف انرژی کمتر با راندمان حرارتی بالاتر

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در مقابل تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در مقابل حرارت

شیر های تیتانیوم ایتالیایی

نظافت آسان

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز IG8518 کن

حمل رایگان

ابعاد اجاق گاز 52*88 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای دور استیل

صفحه شیشه ای مقاوم در مقابل حرارت تا 360 درجه

مجهز به فندک برقی و ترموکوپل فوق سریع

تولید شده از ناب ترین قطعات ایرانی

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

قیمت و کیفت مناسب نسبت برند های مشابه

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی ماهه شرکت کن

اجاق گاز IG8517 کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه سفید رنگ

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

فواصل منظم میان مشعل ها

کیفیت و ظرافت در طراحی

نظافت آسان

تولید شده از بهترین قطعات ایرانی

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز IS9502 کن

حمل رایگان

سایز محصول 50*88 سانتی متر

اجاق گاز 5شعله استنلس استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

فواصل منظم میان مشعل ها

طراحی شده از بهترین قطعات ایرانی

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز IG8505 کن

حمل رایگان

ابعاد محصول 51*88 سانتی متر

اجاق گاز شیشه ای پلوپز وسط

صفحه شیشه ای مقاوم در مقابل ضربه و حرارت

طراحی زیبا با صفحه مشکی رنگ

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرزی کمتر

فواصل منظم میان مشعل ها

تولید شده از قطعات با دوام ایرانی و ایتالیایی

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 24 ماهه کن

اجاق گاز cg527 کن

حمل رایگان

ابعاد محصول 51*91 سانتی متر

اجاق گاز 5شعله شیشله ای

تولید شده از ناب ترین کیفیت قطعات ایتالیایی

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

فواصل منظم میان مشعل ها

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

ولوم های مقاوم دربرابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 24 ماهه کن

اجاق گاز اپل سفید کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای سفید رنگ

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

تولید شده از قطعات دفندی ایتالیا

مصرف انرژی کمتر با راندمان بالا

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

فواصل منظم میان مشعل ها

پلوپر دوآل و شیشه لبه تراش خورده

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

جدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

گارانتی 24 ماهه کن

اجاق گاز G521 کن

حمل رایگان

سایز محصول 51*87 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز وسط

مجهز به ترموکوپل و فندک الکریکی

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

فواصل منظم میان مشعل ها

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی و ایتالیایی

شیشه تراش خورده مشکی رنگ

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز پاردیک مشکی کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای

صفحه شیشه ای مشکی رنگ

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایتالیایی

فواصل منظم میان مشعل ها

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برن های مشابه

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به فندک الکتریکی و ترموکوپل فوق سریع

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز g512 کن

حمل رایگان

سایز محصول 51*88 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای کن پلوپز کنار

فواصل منظم میان مشعل ها

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به ترموکوپل و فوق سریع ایتالیایی

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

تولید شده قطعات defendi ایتالیا

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

قیمت و کیفیت مناسب

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز cg526 کن

حمل رایگان

سایز محصول 51*88 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مشکی رنگ

طراحی شده به صورت پلوپز کناز

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

فواصل منظم میان مشعل ها

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایتالیایی

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

شیشه تراش  لبه خورده 

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز IG8502 کن

حمل رایگان

سایز محصول 52*88 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای پلوپز کنار

تولید شده از بهترین قطعات ایرانی

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت و ضربه

فواصل منظم میان مشعل ها

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

مصرف انرژی کمتر با راندمان حرارتی بالاتر

قیمت و کیفیت مناسب

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز IG8516 کن

حمل رایگان

ابعاد محصول 52*89 سانتی متر

اجاق گاز شیشه ای پلوپز کنار

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

فواصل منظم میان مشعل ها

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

تولید شده از بهترین کیفیت

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز IS9504 کن

حمل رایگان

سایز محصول 51*91 سانتی متر

اجاق گاز 5شعله استیل پلوپز کنار

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

راندمان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

مجهز به ترموکوپل وفندک الکتریکی

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایرانی

فواصل منظم میان مشعل ها

ولوم های مقاوم دربرابر حرارت

چدنی های مقاوم دربرابر تغییر رنگ

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز S523 کن

حمل رایگان

سایز محصول 51*91 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله استنلس استیل

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

فواصل منظم میان مشعل ها

مصرف انرژی کمتر با توان حرارتی بالاتر

تولید شده از بهترین کیفقیت قطعاط ایتالیایی

کیفیت و ظرافت در طراحی

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز GW403 کن

حمل رایگان

سایز محصول 51*62 سانتی متر

اجاق گاز 4شعله شیشه سفید رنگ

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

فواصل منظم میان مشعل ها

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

تولید شده از بهترین کیفیت قطعات ایتالیایی

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی

راندمان حرارتی بالاتر ومصرف انرژی کمتر

کیفیت وظرافت در طراحی

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز G511 کن

حمل رایگان

سایز محصول 51*87 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای کن پلوپز کنار

فواصل منظم میان مشعل ها

توان حرارتی بالاتر و مصرف انرژی کمتر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به ترموکوپل و فوق سریع ایتالیایی

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

تولید شده قطعات defendi ایتالیا

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

قیمت و کیفیت مناسب

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز S532 کن

حمل رایگان

سایز محصول 51*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله استنلس استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با قطعات ایتالیایی

فواصل منظم میان مشعل ها

مصرف انرژی کمتر با راندمان حرارتی بالاتر

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی الترا راپید

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

کیفیت و ظرافت در طراحی

نظافت آسان

گارانتی 24 ماهه شرکت کن

اجاق گاز S531 کن

حمل رایگان

ابعاد محصول 51*89 سانتی متر

اجاق گاز 5 شعله استیل با طراحی پلوپز کنار

مجهز به ترموکوپل و فندک الکتریکی فوق سریع

تولید شده از قطعات دفندی ایتالیا

مصرف انرژی کمتر با راندمان حرارتی بالاتر

فاصله منظم میان شعله ها

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

ولوم های دو جزعی مقاوم در برابر حرارت

چدنی های مقاوم در برابر تغییر رنگ

محصولی پر فروش و با کیفیت

گارانتی  ماهه شرکت کن