سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان|خرید سینک اخوان|نمایندگی سینک اخوان

سینک اخوان

فیلترهای فعال

سینک 4 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*100 سانتی متر

سینک توکار دولگنه

ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن بزرگ 18 سانتی متر

تولید شده از استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

مجهز به نوار عایق بندی-سبد میوه شور-و سیفون

بست های با دوام شرکتی

سینی با آب رو مناسب

ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

سینک 6 اخوان

حمل رایگان

سایز سینک 50*116 سانتی متر

2 لگنه استنلس استیل

تولید از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 18 سانتی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهزبه سیفون و سبد پلاستیکی و اقع پولیش

کیفیت و ظرافت در طراحی

برخورداری از بست های با دوام و نوار عایق بندی

ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

سینک 14 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*80 سانتی متر

دارای یک لگن و یک سینی

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

دارای سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

مجهز به بست های بادوام

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

سینی دارای آب رو مناسب

دارای عمق لگن 18 سانتی متر

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 72 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه استیل

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش-بست فلزی

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

گارانتی 2 ساله شرکت اخوان

سینک 73 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*100 سانتی متر

سینک دولگنه استنلس استیل

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

ورق 304 با کیفیت بالا

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار آب بندی پی یو

دارای بست های محکم و مایع پولش

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 130 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*130 سانتی متر

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

مقدار ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

سینک تک لگنه بزرگ

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-تخته پلاستیکی-سبد میوه شور-مایع پولیش

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 136 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*116 سانتی متر

سینک دو لگنه استنلس استیل

میزان ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 14 سانتی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

سینی با آب رو مناسب

ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

سینک 136sp اخوان

حمل رایگان

ابعادمحصول 50*116 سانتی متر

سینک دو لگنه استنلس استیل

میزان ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 14 سانتی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

سینی با آب رو مناسب

ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

سینک 139 اخوان

حمل رایگان

ابعاد کلی 50*80 سانتی متر

سینک دو لگنه استنلس استیل

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

عمق لگن بزرگ 18 سانتی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

برخورداری از بست های فلزی محکم

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون سبد پلاستیکی و مایع پولیش

دارای نوار آب بندی پی یو و فوم کم کننده صدا

گارانتی 2 ساله شرکت اخوان

سینک 140 اخوان

حمل رایگان

ابعاد کلی سینک 50*80 سانتی متر

سینک دولگنه استیل

دارای دو لگن با خروجی دایره ای شکل

کیفیت و ظرافت در طراحی

مقدار عمق لگن 18 سانتی متر

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش-

دارای فوم کم کننده صدا-نوار عاق بندی پی یو-بست های فلزی

کیفیت و قیمت مناسب نسبت برند های مشابه

ضمانت 2 ساله شرکت اخوان

سینک 141 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*100سانتی متر

سینک دو لگن استیل طرح پروانه ای

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

استنلس استیل با در صد آلیاژ بالا

میزان عمق لگن 18 سانتی متر

مقدار ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پویش

برخورداری از نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

سینک 145 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه استنلس استیل

طراحی زیبا با سینی آب رو

مقدار عمق لگن 20 سانتی متر

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

دارای بست های فلزی-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

سینک 147 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه استنلس استیل

طراحی زیبا و پر فروش

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مقدار عمق لگن 22 سانتی متر

میزان عمق لگن 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

دارای نوار آب بندی پی یو و فوم کم کننده صدا

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

سینک 147new اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه استیل با لگن های عمیق

میزان عمق در لگن 24 سانتی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

محصولی پر فروش و مقاوم

مقدار ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

داری بست های فلزی-سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

برخورداری از فوم کم کننده صدا-نوار عایق بندی پی یو

ضمانت 2 ساله شرکت اخوان

سینک 157 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*100 سانتی متر

سینک دو لگنه استنلس استیل

میزان عمق لگن بزرگ 20 سانتی متر

مقدار ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

دارای نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 158 اخوان

حمل رایگان

سایز سینک 50*100 سانتی متر

سینک توکار دو لگنه

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

.میزان عمق لگن بزرگ 20 سانتی متر

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر.

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-مایع پولیش-سبد میوه شور

برخورداری از نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 159 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه استنلس استیل

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

مقدار عمق لگن 20 سانتی متر

تولید در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش

دارای نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

بست های فلزی با دوام

تولید شده با استاندارد اروپا

گارانتی 24 ماهه شرکت اخوان

سینک 300 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه استنلس استیل

تولید شده از بهترین کیفیت استنلس استیل ایتالیا

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-تخته گوشت شیشه ای-جامایع استیل

نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

میزان عمق لگن 20 سالنتی متر

تولید شده با استاندارد اروپا

مجهز به سبت های فلزی با دوام

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 302 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه باکس اخوان

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

میزان ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل ایتالیایی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-جامایع فلزی-تخته گوشت-سبد پلاستیکی

دارای نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا-بست های فلزی

محصولی کم نظیر با خروجی های مربعی شکل

ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

سینک 304 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه استنلس استیل با لگن های باکس

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

خروجی آب مربعی شکل

مجهز به سیفون-تخته گوشت شیشه ای-جامایع فلزی

دارای فوم کم کننده صدا و نوار عایق بندی پی یو

ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

سینک 306 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*100 سانتی متر

سینک دو لگنه با لگن های باکس

محصولی پر فروش

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل ایتالیایی

مقدار عمق لگن 20 سانتی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-جامایع استیل

دارای بست های فلزی-نوار آب بندی پی یو-فوم کم کننده صدا

ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

سینک 308 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*100 سانتی متر

سینک دولگنه باکس اخوان

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل ایتالیا

میزان ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

دارای عمق لگن 20 سانی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-تخته گوشت شیشه ای-جامایع فلزی

برخورداری از فوم کم کننده صدا-نوار عایق بندی پی یو-بست فلزی

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 310 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*100 سانتی متر

سینک دو لگنه باکس اخوان

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-تخته گوشت شیشه ای-جامایع فلزی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

کیفیت و ظرافت در طراحی با استیل ایتالیا

میزان ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

دارای عمق لگن بزرگ 20 سانتی متر

برخورداری از فوم کم کننده صدا-بست های با دوام-نوار عایق بندی

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 312 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*80 سانتی متر

سینک تک لگنه باکس اخوان

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

میزان ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

مجهز به سیفون-تخته گوشت شیشه ای-سبد پلاستیکی

دارای نوار عایق بندی پو-بست های فلزی-فوم صدا گیر

استیل ایتالیایی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راستخوان

ضمانت  10 ساله شرکت اخوان

سینک 316 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*80 سانتی متر

سینک تک لگنه باکس اخوان

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

استیل ایتالیایی با ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

کیفیت و قیمت مناسب نسبت برند های مشابه

مجهز به سیفون-تخته گوشت-سبد پلاستیکی

برخورداری از نوار آب بندی پی یو-فوم کم کننده صدا-بست های فلزی

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 318 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

محصولی پر فروش با لگن های باکس شکل

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن بزرگ 20 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

مجهز به سیفون-جامایع فلزی-بست های با دوام-سبد پلاستیکی

دارای نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

کیفیت و ظرافت در طراحی

10 سال ضمانت شرکت اخوان

سینک 324 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 90 سانتی متر

سینک دو لگنه استیل

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل ایتالیایی

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل حدود 1 میلی متر

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

محصولی با کیفیت با نظافت آسان

مجهز به سیفون-سبد میوه شور-مایع پولیش

دارای فوم کم کننده صدا و نوار عایق بندی پی یو

سینی با آب راه مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 326 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*100 سانتی متر

سینک دولگنه استنلس استیل

کیفیت و ظرافت در طراحی

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان ضخامت ورق استیل حدود 1 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

سینی با آب رو مناسب

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش-جامایع-تخته گوشت

برخورداری از فوم کم کننده صدا-بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 330 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه استنلس استیل دست ساز

محصولی فوق العاده تولید شده از بهترین کیفیت استیل

تولید از بهترین کیفیت ورق استیل ایتالیایی

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

مجهز به سیفون-تخته گوشت-سبد استیل-جامایع

برخورداری نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

بست های فلزی با دوام

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 332 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*120 سانتی متر

دارای عمق لگن 20 سانتی متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل ایتالیایی

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

یکی از بهترین سینک های صادراتی اخوان

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

 ورق استیل 1 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد استیل-تخته گوشت-جامایع-مایع پولیش

برخورداری از نوار عایق بندی فوم کم کننده صدا

کیفیت و ظرافت در طراحی

ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

سینک 334 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*75.5 سانتی متر

سینک توکار دو لگنه باکس اخوان

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل ایتالیایی

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد استیل-تخته گوشت-جامایع فلزی

دارای نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا-بست های فلزی

آب رو دایره ای شکل 

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 346 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*140 سانتی متر

بزرگترین سینک باکس اخوان

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

ورق استیل ایتالیایی

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-تخته گوشت-جامایع فلزی-سبد استیل

دارای نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا-بست های با دوام

طراحی شده به سبک استاندارد اروپایی

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 348 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*100 سانتی متر

سینک تک لگنه باکس اخوان

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

ورق استیل ایتالیایی

ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

مجهز به سیفون-سبد استیل-تخته گوشت شیشه ای-بست فلزی

دارای فوم کم کننده صدا و نوار عایق بندی

سینی با با شیب آب رومناسب

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 350 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*80 سانتی متر

دارای یک لگن و یک سینی

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

مقاوم در برابر تغییر رنگ

مجهز به تخته گوشت-بست های فلزی-سبد استیل

دارای نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

سینک 354 اخوان

حمل رایگان

ابعاد سینک 50*100 سانتی متر

سینک باکس دو لگنه اخوان

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

استنلس استیل ایتالیایی

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

مجهز به سیفون-سبد استیل-جامایع فلزی-تخته گوشت شیشه ای

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

دارای فوم کم کننده صدا-نوار عایق بندی پی یو

محصولی پر فروش و پر طرفدار

گارانتی 10 ساله شرکت اخوان